Ερευνες

Επιστημονικές Συνεργασίες

Σε ερευνητικό επίπεδο, η CAMPUS έχει συνεργαστεί με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και έχει πάρει μέρος σε ακαδημαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών με αντικείμενο τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των υποπροϊόντων της επεξεργασίας του σκόρδου στη βελτίωση της διατροφής των ζώων. Σήμερα, συμβάλλει στις έρευνες του εργαστηρίου Φυτοπροστασίας (Ιολογία) της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Color Options:

Page Templates: